Hírek

Részletes leírás az OLA Multiplatform verziójához
2015 december 2.

Frissítés: részletes, letölthető leírás -v4 (2015.12.21)

Megújul a DKT forgalommérési felülete az OLA, cookie helyett böngészőzonosítás, platformokra bontott forgalom és napi látogatószám korrekciója.

Megváltozó méréstechnika: cookie helyett böngészőazonosítás

A Gemius az eddigi cookie alapú azonosításon nyugvó forgalommérési technikáról egy fejlettebb, ún. böngészőazonosítási technika alkalmazására tér át. Ezen módszer segítségével láthatóvá és mérhetővé válik az eszközök és a rajtuk futó internetforgalom azon része, amely korábban – pl. cookie-k fogadásának hiányában, lásd iOS – nem (eredmény: nagyobb forgalom bemérése), és pontosabb mérést tesz lehetővé azáltal, hogy csökkent olyan problémákat, mint a korábban jól ismert cookietörlés miatti pontatlanságok. Ugyancsak igaz az, hogy ahogyan korábban egy cookie, úgy most egy browser továbbra sem jelent egyetlen usert, hiszen ahogyan egy ember több böngészőt használhat, úgy egy eszközt és azon egy böngészőt is alkalmazhat több ember.

Platformokra bontott forgalom: összehasonlítható adatok

A forgalommérés másik újdonsága, hogy a bemért böngésző tulajdonságai alapján egyértelműen elkülöníthető, hogy az adott látogatás és látogató milyen eszközről érkezik, vagyis megtörténik a forgalom eszközökre való szétbontása. A régebbi típusú mérés során különféle típusú mérési gyakorlatok (desktop fiók mellett mobil fiók (m. oldalak) működtetése, tabletforgalom eltérő fiókokba való irányítása) voltak életben, amelyek megnehezítették a különböző site-ok adatainak pontos összehasonlítását. A multiplatformos mérés következtében már nem a felhasználók döntik el, milyen forgalmat hogyan definiálnak, hanem egységesen, a használt eszköz azonosítása eredményezi, hogy a PC, mobil vagy tabletforgalom kategóriájában kerül rögzítésre a látogatás.

Az eszközök kereszthasználatát is figyelembe vevő Total RU mutató terveink szerint 2016 január közepétől lesz elérhető az OLA-n.

Napi szinten is megtörténik a platformonkénti látogatószám korrekciója

A korábbi mérési módszertan egy adott napra vonatkozóan abból a közelítésből indult ki, hogy az internetforgalomban aznap látott összes browser (régen: cookie) mögött 1-1 user áll, vagyis az adott napon látott browserek (régen: cookiek) száma az aznapi internetes populáció becslése volt. Az új módszertan immáron kezeli azt, hogy a feltevés már napi szinten sem igaz, mert a userek napi szinten is, eszköztípusonként is több browserrel kerülnek kapcsolatba, vagyis naponta is magasabb számú browsert hoznak működésbe, mint ahányan vannak. Adott platformon az egy browserre eső userek havi száma alapján (ami így egy 1-nél kisebb hányados) adunk becslést arra, hogy a mérés által látott internetes univerzumban aznap mennyivel kevesebb az internetes populáció száma a működésbe hozott browserek számánál (PC-nél kb. 0.9, mobilnál 0.5, tabletnél 0.6 user jut egy browserre, 2015. szeptember). Egy site-nak az adott napi, adott platformon mért RU-ja ennek az így becsült aznapi internetes populáción belüli aznapi reach-ével lesz egyenlő.

Egyrészt tehát a különböző típusú forgalmak különválasztása, másrészt pedig a korábbi korrekció elmaradása miatt a platformonkénti napi RU forgalom több site esetében is jelentősen alacsonyabb lehet, mint amennyit korábban egy adott napra láthattunk.

Havi szinten többnyire nőnek a PC RU adatok

A korábban egybemért forgalom platformokra való szétbontása a korábbi mérési gyakorlatot figyelembe véve okoz változást a havi eszközönkénti felhasználószámban. A desktop fiókban mért különböző típusú forgalmak szétválasztása lehetővé teszi, hogy minden site-nak az adott típusú forgalmát az adott típusú internetes forgalomhoz képest mutassuk. Ha egy site az általános piaci gyakorlathoz képest korábban nagyobb arányú mobil- (és/vagy tablet) forgalommal rendelkezett, akkor a havi desktop alapú RU száma még csökkenhetett is, hiszen a szétválasztás után maradt, az oldalt látogató browserek között kisebb volt a PC-s browserek aránya, mint amekkora hányadban az összes internetes browseren belül a PC-browserek aránya volt. 

Ha viszont a szokásosnál magasabb volt a PC-forgalom aránya, és ez volt a jellemzőbb mintázat, akkor nagyobb arányban részesedik az adott site a most már csak PC-forgalmat tartalmazó PC-internetes univerzum böngészőiből, nagyobb a PC-n forgalmon belül a reach-e, vagyis nagyobb lesz a havi PC-s RU-ja, mint korábban.

DKT

Digitális Közönségmérési Tanács biztosítja a magyar interaktív piac számára a forgalom- és közönségmérési adatokat.