Kutatásmódszertan

Az adatok csak számok, önmagukban semmit sem érnek. Értékessé csak akkor válnak, ha azok hiteles forrásból és megbízható módszerrel lettek gyűjtve, és az adatfeldolgozás során megfelelő módszerekkel, fontosságuk szerint súlyozottan kerülnek felhasználásra. Ezzel lesz a számokból adat- és aranybánya.

Az internetes adatgyűjtés különösen nagy mennyiségű adatot biztosít, ezért kiemelten fontos a kutatás során alkalmazott módszertan. A mobil technológia előretörése, az egyes látogatók által internetezésre használt eszközök sokszorozódása, ennek nyomán az egyedi látogatók azonosításában rejlő kihívások  és az információhordozók változása radikálisan megváltoztatja az adatok elemzését. Ezeknek a kihívásoknak felel meg a Digitális Közönségmérési Tanács kutatási módszertana.

A Digitális Közönségmérési Tanács (DKT) projekt célja az, hogy web, video (stream) és mobil applikációs forgalom- és közönségmérést végez különböző eszközökön (PC, mobil, tablet) online médiafelületekről, megteremtve azok látogatottságának hiteles, áttekinthető, összehasonlítható és piaci szereplők részére használható, átlátható adatbázisát, mérési és kiértékelési módszertanát. A mérés a  későbbiekben részletezett módszertana nyomán nem csak külön desktop, mobil és tablet eszközökre vonatkozóan tud különböző forgalmi- és közönségösszetételi mutatókat a felhasználók számára biztosítani, hanem igazodva a megváltozott internetezési szokásokhoz, az egyedi felhasználók által használt többféle eszközökből fakadó duplikációkat kiszűrve teljes forgalmi- és közönségmutatókkal is szolgál az ún. multiplatform mérés keretében.

A DKT projekt három fő területre koncentrál: weboldalak, mobil applikációs tartalmak és videó tartalmak forgalom- és közönségösszetételének mérésére. Site-centrikus mérés mérőkódokkal

A site-centrikus mérés célja, hogy egy adott időszakra vonatkozóan a lehető legteljesebb képet mutasson a forgalomról.  A mérés feltérképezi az oldalletöltések számát, a látogatásokat, a látogatók számát és az oldalon eltöltött időt. Meghatározza a weboldalak, illetve azok egyes részeinek és csoportjainak elérését, a valós felhasználószámát.

A mérésben résztvevő szereplők mérőkódokat helyeznek el a tartalmakban. (Weboldalaknál lehetőség van csak szoftverpanelen keresztül történő mérésre is (lásd később), ebben az esetben nincs szükség mérőkód kihelyezésére az oldalon.)  A mérésben résztvevő látogatók és a tartalmak interakciói rögzítésre kerülnek, így részletes adatok keletkeznek az oldalletöltésekről, az oldalakon eltöltött időről és a látogatásokról.  A mérőkódok közvetlenül a következő információkat gyűjtik: azonosító, URL, cookie, IP cím, rendszer információk, hivatkozások, a használt böngésző és azon keresztül az eszköz adatai stb. A látogatók egyedi azonosítása cookie-, valamint böngésző azonosítás alapján működik. Az egyedi azonosítás teszi lehetővé az adott oldalra visszatérő látogató detektálását.

A mérőkód használata nem befolyásolja érezhetően az oldal letöltését. Amennyiben a felhasználónak legalább 256 kB/s sávszélesség áll rendelkezésére, a szkript letöltődése az esetek 99%-ban nem tarthat tovább 1 másodpercnél.

A tartalomszolgáltatónak minden domaint külön projektként kell mérnie. A projekt a gemiusPrism rendszer alapegysége, minden önálló, mért tartalom önálló projektet képez. Ez a webes tartalmak esetében a gemiusPrism (gP) projekt, a videó tartalmak esetében a gemiusStream (gS) projekt.

A pontosabb eredmények eléréséhez a mért adatok ellenőrzésre kerülnek. Például kiszűrésre kerül a domainhez nem köthető url-en keletkező forgalom, a kettős kódolás, a beágyazott tartalmak (pl. webes applikációk) forgalma, forgalomgeneráló robotok alkalmazása, külföldi eredetű forgalom szétválasztása, az indokolatlanul ingadozó forgalom.

A különböző tartalmak forgalmáról különböző felületeken különböző jellegű és mélységű információkhoz férhetünk hozzá a mérőkódok kihelyezését követően. Az adatfrissítés gyakorisága az adat típusától függ.

A forgalmi mérési adatok a mérőkód kihelyezésétől számított 1 órán belül elérhetővé válnak a szolgáltatás nem publikus, már említett analitikai felületén (gemiusPrism). A gemiusPrism webanalitikai felületen, melyet csak az adott projektek méretője lát, olyan megbízható, real-time analitikai és forgalmi adatok érhetőek el, mint például oldalletöltések, oldalletöltések időtartama és hossza, látogatások hossza, be- és kilépések, bounces, bounce rate, exit rate, látogatók, visszatérő látogatók, látogatások/látogató, látogatóra eső átlagos idő, látogatási gyakoriság, operációs rendszerek, böngészők, nyelvek, a használt eszköz adatai, stb.

Az OLA felületen napi (az előző nap adatainak déli 12 óráig történő) frissítéssel érhetőek el forgalmi adatok a site-centrikus mérésben résztvevő web, videó (stream) és mobil applikációs tartalmakról, melyek közül a domainszintű és hálózati webes adatok a legfontosabb mutatókkal, úgy mint valós felhasználók, egyedi böngészők, oldalletöltések, látogatások napi, heti havi értéke, valamint napi vagy heti átlaga, publikusan is elérhetőek, és a forrás pontos feltüntetése mellett (pl. Forrás: Gemius-DKT, 2016. február, OLA forgalmi becsült adatok, belföld, total platform) használhatóak.

A közönségmérés módszertana

Arra a kérdésre, hogy egy-egy weboldal, stream vagy mobil applikáció forgalma mögött milyen különféle szocio-demográfiai tulajdonságokkal rendelkező közönség áll, a DKT közönségmérése ad választ a felhasználók számára.

A közönségmérési adatok szoftverpaneles és cookie paneles mérésből származhatnak. Amennyiben egy site esetében mindkét információ rendelkezésre áll, úgy a cookie paneles mérés eredménye a mérvadó.

Cookie paneles mérés

A cookie paneles mérés során kérdőíves adatfelvételt készítünk a mért site-okon, melynek keretében a mérésben résztvevő weboldalak látogatóinak véletlenszerűen kiválasztott tagjai számára egy kérdőív ugrik fel. A kérdőív mind desktop, mind mobil eszközök (okostelefon, tablet) esetében is felugorhat. A mobil eszközökre optimalizált kérdőív, igazodva a mobil eszközökön történő internetezés sajátosságaihoz, néhány kérdéssel rövidebb, mint a desktop verzió. A webkérdőívek demográfiai kérdéseket tartalmaznak (pl.: életkor, nem, végzettség, társadalmi státusz, médiahasználat stb.), amelyek segítségével meghatározható az adott honlap látogatóinak profilja.   

A rendszer egyedi cookie, illetve ennek hiányában browser azonosítókkal lát el minden internetezőt, aki a mérésben résztvevő valamelyik weboldalra látogat. Amennyiben a felhasználó kitölti a popup kérdőívet, akkor az ő demográfiai profilja tárolásra kerül (az azonosítójához kapcsoljuk), így bármilyen más – a mérésben résztvevő – oldalra látogatva nincs szükség a kérdőív újbóli kitöltésére.

A paneltagok előbb részletezett módon történő kérdőíves rekrutálása folyamatos. A kérdőív megjelenítésére vonatkozó alapelveket és szabályokat a DKT az adatszolgáltatóval közösen hozza annak érdekében, hogy a látogatók számára a kérdőív felugrás, annak gyakorisága az internetezés során semmiképpen se legyen zavaró.

A cookie panel tagjainak minimális száma negyvenötezer fő. Ebből a desktop panel mérete minimum negyvenezer, a mobil eszköz panel mérete pedig minimum ötezer fő. A desktop és a mobil eszközök panel fúziójával áll össze egy olyan adatbázis, amely az eszközkereszthasználat kiszűrésével ad közönségadatokat egy-egy site teljes látogatói köréről.

Azt, hogy a panel tagjainak szocio-demográfiai összetétele megfelelően tükrözze a hazai 15 év feletti internetezők összetételét, a panel súlyozásával érjük el. A DKT közönségmérést minden esetben megelőzi egy alapozó kutatás, amely segítségével megállapításra kerülnek a pontosságot növelő súlyozási változók, melyek mentén korrigáljuk egyes csoportok panelen belüli alul-, illetve felülrepzentáltságát. A cookie panel tagjainak összetétele így követi az alapozó kutatásban megismert eloszlásokat.

A hazánkban érvényes adatvédelmi jogszabályoknak és az Esomar ajánlásoknak megfelelően a felhasználónak beleegyezését kell adnia a panelben való tagsághoz.

Szoftverpaneles mérés

A szoftverpanel tagjait olyan személyek alkotják, akik telepítették számítógépükre a NetSoftware nevű monitorozó alkalmazást.  A szoftver telepítésének lehetősége a kérdőíves panel tagjai számára érhető el. A szoftver követi és tárolja mindazon weboldalak listáját és paramétereit, amelyet a felhasználó vagy a háztartásának valamelyik tagja meglátogatott, így tud a mérés becslést adni olyan site-ok forgalmára és közönségének összetételére, amelyről mérőkód hiányában egyébként nem lenne adat.

Az aktuális internetező személy azonosítása felugró ablakon keresztül történik.  A szoftver valamennyi széles körben elterjedt böngésző családon és operációs rendszeren keresztül történő internetezést képes rögzíteni. Ezen túlmenően bármilyen kliensoldali alkalmazás használatára vonatkozóan is képes az adatgyűjtésre, legyen az üzenetküldő szolgáltatás, lejátszó, vagy más szoftver. A szoftver jelenleg csak PC eszközre telepíthető, és azon gyűjt adatokat.

A  paneltagokat ösztönözzük arra, hogy valamennyi általuk használt számítógépre telepítsék a NetSoftware monitorozó programot. Csak azoknak a személyeknek adatai érvényesek, akik a teljes mérési időszakban aktívak voltak, azaz a NetSoftware program egész hónapban telepítve volt számítógépükre, bármilyen online aktivitást mutattak és érvényes demográfiai információ is van róluk.

A szoftverpanel tagjainak minimális száma négyezer fő. A szoftverpanel tagjainak összetétele követi az alapozó kutatásban megismert eloszlásokat.

A kutatás súlyozottan figyelemmel van a viselkedési és demográfiai különbségekre. Például a kérdőív kitöltési hajlandóságot, valamint az internetezési szokások és attitűdök hatásait is figyelembe veszi.  Az offline alapozó kutatás eredményei alapján a kutatók rendszeresen felülvizsgálják a panelek demográfiai összetételét, és súlytényezők alapján korrigálják.

A közönségmérés eredményeit tartalmazó adatbázis havonta, a mérési hónapot követő hónap közepéig kerül publikálásra a felhasználók számára, és egyre erre külön kifejlesztett szoftver (gemiusExplorer) segítségével nyitható meg. A gemiusExplorerben a  közönség-adatbázis adatai mellett a 15 évesnél idősebb hazai internetezők csoportjára vetített forgalmi eredmények is elérhetőek, melyeket időperiódusok és különböző célcsoportok szerint is elemezhetnek a felhasználók (pl. nem, korcsoport, iskolai végzettség, főbevásárló, főkereső, régió, megye, településtípus, településnagyság, személyes ellátottság, Esomar státusz, gazdasági aktivitás, foglalkozás, háztartásnagyság, 18 évnél fiatalabb gyermekek száma, háztartás ellátottsága, személygépkocsik száma a háztartásban, megfigyelt internet-használati gyakoriság, újságolvasás gyakorisága szabadidőben, tv-nézés gyakorisága, rádióhallgatás gyakorisága, utazik külföldre, alkalmazottak száma, munkahely ágazata, stb.)

Az adatfeldolgozás pontos módját, a használt módszereket, a megjelenített adatokat,  illetve a frissítés módját és gyakoriságát részletes  szakmai leírás tartalmazza.

DKT

Digitális Közönségmérési Tanács biztosítja a magyar interaktív piac számára a forgalom- és közönségmérési adatokat.

Friss hírek

  • 2018 februárja az időjárási és a sportoldalak számára kedvezett a leginkább, míg a bulvártartalmak fogyasztása mutatta a legnagyobb csökkenést. Ez derül ki a DKT februári toplistáinak eredményéből.
    2018. április 12. 09:17:02
  • A januári évkezdés és a dolgos hétköznapokba való visszatérés mintázatai kétféleképpen is meglátszanak a DKT januári toplistáin. Az e-kereskedelemmel közvetlenül foglalkozó oldalak, az álláskereső oldalak, egészségportálok, valamint néhány bulvárhírek gyűjtésére specializálódott oldal látogatottsága decemberhez képest nőtt, míg a gasztrosite-ok, az termékgyűjtő oldalak, néhány bulvároldal nem tudta megtartani az előző évet záró látogatási volumenét. 2018 januárjában fordult elő először, hogy a havi látogatószám alapján felállított lista első helyezettje 3 millió főnél is több hazai netezőt ért el.

    2018. március 6. 13:34:53